ZRL w Bielsku-Białej
ul. A.F. Modrzewskiego 23
Zadzwoń do nas!
785 862 540
ZRL w Buczkowicach
ul. Wczasowa 1062
Zadzwoń do nas!
33 819 49 93

Jak działa elektroterapia

zabiegi fizykalne z wykorzystaniem prądu małej, średniej i wielkiej częstotliwości, pozwalają uzyskać efekt zmniejszenia napięcia mięśni (efekt miorelaksacyjny), przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz efekt stymulacji mięśniowo - nerwowej

 • Do zabiegów galwanizacji używamy prądu stałego wprowadzanego do tkanek przy pomocy dwóch płaskich elektrod. Pomiędzy elektrodą a skórą pacjenta umieszcza się wilgotny podkład. Przepływ prądu stałego przez tkankę mięśniową i nerwową powoduje zmiany w ich pobudliwości, co jest wynikiem zachodzącego pod wpływem prądu przemieszczania się jonów i zmian w polaryzacji błon komórkowych.
  Zastosowanie:
  - nerwobóle
  - zespoły bólowe w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa
  - przy utrudnionym zroście kostnym
  - w zaburzeniach krążenia obwodowego

 

 • Jonoforeza jest to zabieg polegający na wprowadzeniu leków przez skórę lub śluzówkę za pomocą prądu stałego. W zabiegu jonoforezy wykorzystujemy działanie prądu stałego tak jak podczas zabiegu galwanizacji i działanie leków przenikających do tkanek. Jony leków nie docierają do elektrody zamykającej obwód, lecz tracą swoje ładunki na otoczkach i błonach komórkowych. W czasie od 24 do 48 godzin utrzymują swoje koncentracje i przenikają głębiej, docierając drogą krążenia do zmienionych chorobowo tkanek.
  Zastosowanie:
  - przeciwzapalnie, odczulająco - jon wapnia
  - bakteriobójczo, aseptycznie - jony metali
  - znieczulająco, przeciwbólowo -jon lignokainy
  - zmiękczająco na tkankę łączną (blizny) - jon jodu
  - w chorobach reumatycznych

 

 • W zabiegu elektrostymulacji stosujemy prądy małej częstotliwości złożone z impulsów o różnym przebiegu i częstotliwości , których parametry możemy dowolnie regulować i dowolną ilość razy powtórzyć. Cechą tych prądów jest zdolność wywoływania w czasie ich przepływu skurczów mięśni szkieletowych. Celem zabiegu jest pośrednie pobudzenie w wyniku stymulacji właściwego nerwu i bezpośrednie pobudzenia mięśnia .
  Zastosowanie:
  - zapobieganie zanikom odnerwionych mięśni
  - odbudowa upośledzonych mięśni np. po porażeniach lub po zdjęciu opatrunku.

 

 • Prądy DD - diadynamiczne ( Bernarda) są to prądy impulsowe o niskiej częstotliwości i charakteryzują się działaniem dynamogennym, to znaczy: przenikaniem w głąb tkanek. Ten czynnik ma właściwości wzbudzania względnie zwiększania pobudliwości, a więc przywracania tkankom ich normalnego, fizjologicznego dynamizmu (siły i napięcia). Podczas zabiegu w krótkim czasie kilkakrotnie zmieniamy rodzaj prądu . Działanie prądów DD, w zależności od ich rodzaju, polega na przekrwieniu, efekcie przeciwbólowym, zmniejszeniu napięcia lub stymulacji mięśni. Jest to działanie miejscowe i stosunkowo płytkie. Zastosowanie:
  - w przewlekłych stanach bólowych, nerwobólach i mięśniobólach
  - w stanach pourazowych z obrzękiem
  - w zesztywnieniu stawów
  - w stymulacji mięśni w niedowładach wiotkich
  - przy zwiększonym napięciu mięśni gładkich.

 

 • Prądy Träberta charakteryzują się silnym działaniem na wybrane struktury układu nerwowego. Poprzez działanie tych prądów na układ nerwowy uzyskuje się na drodze odruchu poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek również w przypadkach zaburzeń krążenia obwodowego. Zabieg stosowany w leczeniu: nerwobólów, zespołów niedokrwiennych kończyn, wspomaganie w leczeniu trudno gojących się ran.

 

 • Prądy TENS stosowane w terapii bólu przewlekłego i ostrego, w leczeniu trudno gojących się ran i owrzodzeń oraz zaburzeniach zrostu kostnego. Z powodzeniem stosowane również w stymulacji mięśni szkieletowych. Zaletą prądów TENS duża efektywność działania.

 

 • Prądy IF - interferencyjne (Nemeca) są to prądy średniej częstotliwości, skrzyżowane. Zasada działania polega na wprowadzeniu do tkanek 2 obwodów prądów zmiennych o średniej częstotliwości: 1 obwód - 4000 Hz, i 2 obwód - 4100 Hz. W miejscu nałożenia prądów wytwarza się nierównomierne pole elektryczne obejmujące stosunkowo duży obszar ciała Prądy interferencyjne przenikają głęboko w tkanki, nie powodując spadku napięcia przy przechodzeniu przez skórę. Łagodzą ból , zwiększają ukrwienie, usprawniają przewodnictwo nerwowe nerwów ruchowych oraz podwyższają próg czucia nerwów czuciowych.
  Zabiegiem zbliżonym do prądów interferencyjnych są AMF - premodulowane prądy średniej częstotliwości.

 

 • Stymulacja wg Kotz'a, inaczej zwana rosyjską, służy do wzmacniania siły mięśniowej i zwiększenia masy mięśnia, na które oddziałuje prąd. Stosuje się ją na mięśnie o obniżonym napięciu, zanikające po unieruchomieniach, lecz zdrowych. Nie stosuje się tej terapii na mięśnie częściowo i całkowicie odnerwione.